Category Archives: Spiritualitate

Aspecte ale lumii nevăzute

Când reuşeşte să studieze aceasta lume nouă, servindu-se de noile lui facultăţi, omul observă că această lume nevăzută e împărţită şi multidimensională, iar lui îi sunt mai uşor accesibile două aspecte, care nici ele nu sunt simple: lumea astrală şi lumea mentală.

Mecanism de funcţionare Bio-energetic (ultima parte)

Concluzii

Unele spirite mai puţin evoluate şi cu pasiuni pe care nu le pot stăpâni nu visează, iar altele nu îşi pot aminti visele decât foarte confuz. Cine vrea să menţină în conştiinţă ceea ce a învăţat spiritul în timpul nopţii şi să profite de toate aceste lecţii, trebuie să îşi poată stăpâni gândurile şi emoţiile şi să îşi poată acorda mentalul la un nivel superior. Cine se străduieşte, în stare de trezie, să se concentreze şi să îşi controleze gândirea, va avea un rezultat favorabil şi durabil. Trebuie să reuşim să stăpânim mentalul, la fel ca şi pasiunile şi emoţiile; trebuie lucrat cu voinţă pentru a dobândi un control absolut asupra gândirii, astfel încât omul să ştie întotdeauna cu claritate la ce se gândeşte şi cu ce scop gândeşte.

Mecanism de funcţionare Bio-energetic (partea a 6-a)

Spiritul

În timp ce spiritul evoluează, atitudinea corpului astral în timpul somnului se schimbă modificând în acelaşi timp stările de veghe şi control ale spiritului.

Când un om se află la începutul evoluţiei sale, corpul său astral e încă slab organizat şi spiritul nu poate fi activ în timpul somnului, ci rămâne într-o stare ca de somnolenţă. El nu vede şi nu aude nimic din ceea ce se petrece pe acel plan superior. Chiar dacă ar percepe ceva, el nu ar fi în stare să imprime activitatea din planul superior asupra creierului astral şi fizic, astfel încât omul să îşi aducă aminte de acea percepţie după trezire.

Mecanism de funcţionare Bio-energetic (partea a 5-a)

În afară de planul mare al materiei fizice, cu subdivziunile sale, mai există şi alte „planuri” de materie, tot atât de mari ca şi planul fizic. Acestea însă nu au la bază, ca ultim component, un atom fizic. Fiecare plan are la bază câte un atom specific propriu, compus după legile acelui plan. Atomii fundamentali ai fiecărui plan, combinându-se, formează molecule, elemente, ţesuturi, corpuri, care nu se supun legilor fizice, ci unor legi proprii fiecărui plan. Materia acestor planuri suprafizice nu cunoaşte legea gravităţii fizice, nu se distruge prin foc, nu vibrează la impulsuri fizice. Din contra, ele vibrează la impulsurile date de emoţii, de pasiuni, de gândire etc.

Mecanism de funcţionare Bio-energetic (partea a 4-a)

Câmpul mental (creierul vital)

Această  parte a organismului care este atât de sensibilă la toate influenţele, e încă şi mai impresionabilă în timpul somnului. Tot felul de idei îl traversează necontenit, nu ideile lui proprii, fiindcă el nu este capabil să gândească, ci idei străine ce plutesc în atmosferă. Trebuie ştiut că ideile sunt „entităţi” care trăiesc un timp mai scurt sau mai îndelungat în funcţie de intensitatea energiei cu care au fost gândite. Toţi trăim în mijlocul unui ocean de idei gândite de alţii şi aceste idei impresionează necontenit creierul eteric.