Monthly Archives: December 2016

Mecanism de funcţionare Bio-energetic (ultima parte)

Concluzii

Unele spirite mai puţin evoluate şi cu pasiuni pe care nu le pot stăpâni nu visează, iar altele nu îşi pot aminti visele decât foarte confuz. Cine vrea să menţină în conştiinţă ceea ce a învăţat spiritul în timpul nopţii şi să profite de toate aceste lecţii, trebuie să îşi poată stăpâni gândurile şi emoţiile şi să îşi poată acorda mentalul la un nivel superior. Cine se străduieşte, în stare de trezie, să se concentreze şi să îşi controleze gândirea, va avea un rezultat favorabil şi durabil. Trebuie să reuşim să stăpânim mentalul, la fel ca şi pasiunile şi emoţiile; trebuie lucrat cu voinţă pentru a dobândi un control absolut asupra gândirii, astfel încât omul să ştie întotdeauna cu claritate la ce se gândeşte şi cu ce scop gândeşte.

Mecanism de funcţionare Bio-energetic (partea a 6-a)

Spiritul

În timp ce spiritul evoluează, atitudinea corpului astral în timpul somnului se schimbă modificând în acelaşi timp stările de veghe şi control ale spiritului.

Când un om se află la începutul evoluţiei sale, corpul său astral e încă slab organizat şi spiritul nu poate fi activ în timpul somnului, ci rămâne într-o stare ca de somnolenţă. El nu vede şi nu aude nimic din ceea ce se petrece pe acel plan superior. Chiar dacă ar percepe ceva, el nu ar fi în stare să imprime activitatea din planul superior asupra creierului astral şi fizic, astfel încât omul să îşi aducă aminte de acea percepţie după trezire.