Monthly Archives: November 2016

Mecanism de funcţionare Bio-energetic (partea a 5-a)

În afară de planul mare al materiei fizice, cu subdivziunile sale, mai există şi alte „planuri” de materie, tot atât de mari ca şi planul fizic. Acestea însă nu au la bază, ca ultim component, un atom fizic. Fiecare plan are la bază câte un atom specific propriu, compus după legile acelui plan. Atomii fundamentali ai fiecărui plan, combinându-se, formează molecule, elemente, ţesuturi, corpuri, care nu se supun legilor fizice, ci unor legi proprii fiecărui plan. Materia acestor planuri suprafizice nu cunoaşte legea gravităţii fizice, nu se distruge prin foc, nu vibrează la impulsuri fizice. Din contra, ele vibrează la impulsurile date de emoţii, de pasiuni, de gândire etc.

Mecanism de funcţionare Bio-energetic (partea a 4-a)

Câmpul mental (creierul vital)

Această  parte a organismului care este atât de sensibilă la toate influenţele, e încă şi mai impresionabilă în timpul somnului. Tot felul de idei îl traversează necontenit, nu ideile lui proprii, fiindcă el nu este capabil să gândească, ci idei străine ce plutesc în atmosferă. Trebuie ştiut că ideile sunt „entităţi” care trăiesc un timp mai scurt sau mai îndelungat în funcţie de intensitatea energiei cu care au fost gândite. Toţi trăim în mijlocul unui ocean de idei gândite de alţii şi aceste idei impresionează necontenit creierul eteric.

Mecanism de funcţionare Bio-energetic (partea a 3-a)

Creierul fizic
Când spiritul se opreşte, în mod temporar, de a dirija creierul fizic, acesta devine inconştient sau mai păstrează o conştiinţă? Experienţele au arătat că trupul fizic are şi el o conştiinţă despre sine, obscură, dar diferită de cea a spiritului, şi diferită de rezultanta conştiinţei formată de totalitatea celulelor. Aceasta conştiinţă funcţionează în creierul fizic şi în timpul somnului, când spiritul pluteşte separat de corpul fizic; ea este cu mult mai slabă decât conştiinţa spiritului şi poate influenţa creierul fizic în timpul somnului cu foarte mare uşurinţă. Orice schimbare în circulaţia sângelui, orice tulburare a digestiei, influenţează somnul şi provoacă vise.