Mecanism de functionare Bio-energetic (partea 1)

Corpul biologic omenesc, atât de bine cunoscut în ziua de azi, se compune din materie fizică, în cele trei agregate ale ei:

  • din materie fizică în stare solidă,
  • din materie fizică în stare lichidă,
  • din materie fizică în stare gazoasă,

Această parte a corpului, compusă din cele trei agregate cunoscute ale materiei, este „partea densă” a corpului fizic omenesc şi se va numi “corp biologic”.

Din corpul biologic face parte reţeaua de nervi (sistemul nervos, compus din sistemul nervos central, creierul şi măduva spinării, şi sistemul nervos periferic) răspândită în tot corpul. Fibrele nervoase duc la creier impresiile primite din exterior, cât şi din interior, iar creierul le primeşte şi le transformă în senzaţii şi idei. Astfel deci, când cineva pune mâna pe un obiect şi simte că acel obiect este „cald”, nu  mâna este cea care a făcut constatarea. Celula nervoasă de la suprafaţa mâinii a transmis  creierului, cu ajutorul  nervilor, impresia a fost percepută de creier şi identificată drept „căldură”. Creierul va transmite, tot prin reţeaua nervilor, comanda de reacţie.

Sistemul nervos transmite în fiecare moment nenumărate informaţii creierului şi îl obligă să facă o muncă imensă, variată şi subtilă, pentru a recunoaşte impresia ajunsă la el şi a-i stabili semnificaţia. Precizia de reacţie a creierului e foarte mult  influenţată de starea lui fiziologică. Nu numai oboseala sau o eventuală afectiune, dar şi circulaţia mai rapidă sau mai lentă a sângelui pot provoca dezechilibre în reacţia corectă a creierului şi astfel pot să apară diferite dezechilibre în corpul biologic cât şi în mecanismul psihologic.

Alimentarea prea abundentă sau insuficientă cu oxigen, o eventuală intoxicaţie cu alcool, substanţe halucinogene sau toxine rezultate din alimentaţie, toate pot altera capacitatea de muncă şi precizia de reacţie a sistemului nervos. Nici în stare de veghe nu observăm totdeauna cauzele care pot dezechilibra capacitatea de percepţie corectă a creierului, mai ales dacă aceste cauze sunt subtile, ca de exemplu intensitatea circulaţiei sângelui. Cu atât mai puţin suntem conştienţi de ele în timpul somnului. Asemenea particularităţi ale corpului biologic joacă însă un rol în producerea viselor.

O altă particularitate a mecanismului fizic este uşurinţa cu care se poate obişnui să repete, în mod automat, vibraţiile cu care ajunge să fie obişnuit (dependenţele).

Acest automatism are mare importanţă în timpul viselor, când facultatea de discriminare şi de judecată nu se exercită.

Partea a 2-a

Partea a 3-a

Partea a 4-a

Partea a 5-a

Partea a 6-a

(Visited 304 times, 1 visits today)